ĐÀO TẠO HÀNH CHÍNH CÔNG

Nâng cao năng lực thực hiện cơ chế một cửa

Trong ngày 24,25,26 tháng 7 năm 2013 Công ty CP Tư vấn Đào tạo ITC phối hợp với Sở Nội Vụ Bình Định tổ chức khóa học:  Nâng cao năng lực thực hiện cơ chế một cửa cho Cán Bộ Công chức